پیوندهای مفید


لینک های مفید
 
 
              www.unaids.org/en              
 http://ircha.tums.ac.ir
  http://www.who.int/en
  http://www.sums.ac.ir
  www.behdasht.gov.ir

نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا): http://www.research.ac.ir/

علم سنجي اعضاي هيئت علمي: http://isid.research.ac.ir/

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي: http://blacklist.research.ac.ir/ 
مركز تحقيقات ایدز شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز-میدان دفاع مقدس- بلوار دلاوران بسیج- خیابان لاوان - مرکز مشاوره بیماری‌ های رفتاری
مرکز تحقیقات ایدز


تلفکس: 37386272-071