مطالعه کوهورت

 

مطالعه کوهورت HIV شیراز (SHCS)

Shiraz HIV Cohort Study

مطالعه همگروهی HIV شیراز (SHCS) کاری مشترک است که در سال 2012 داده های مربوط به اپیدمیولوژی، مراقبت، درمان پیش آگهی و مشاوره HIV / AIDS را تلفیق کرده است.

SHCS یک مطالعه همگروهی ترکیبی (آینده نگر و گذشته نگر) است. SHCS دارای یک رویکرد چند رشته ای می باشد (تمرکز اصلی بر روی اپیدمیولوژی، علوم اجتماعی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی و پزشکی بالینی).

هدف اولیه از SHCS بررسی شیوع، بروز و عوامل خطر عفونت HIV-1 وایدز، سیر طبیعی و بیماری زایی عفونت HIV-1 و اثرات مداخلات می باشد.

مطالعات روانشناسی متمرکز بر درک روند رفتاری و عوامل موثر بر رفتار جنسی و همچنین مطالعاتی بر روی  سیر بالینی عفونت HIV. شکل می گیرد.

رویکردهای اپیدمیولوژیک شامل: بررسی فاکتورهای موثر بر انتشار، بروز و تعیین بار بیماری در گروه های پر خطر و آسیب پذیر می باشد. همچنین، مداخلات موثر در این زمینه از جمله مداخلات مبتنی بر جمعیت و مبتنی بر گروه هدف در راستای اهداف اپیدمیولوژیک می باشد. به علاوه تعیین الگوی انتشار بیماری در گروه های پنهان جامعه با استفاده از روش های اپیدمیولوژیک مرتبط با مطالعات ایدز از اهداف رویکردهای اپیدمیولوژیک می باشد.

چارت تشکیلاتی کوهورت شامل یک کمیته راهبری و یک گروه هماهنگی و تیم پژوهش ها توسط گروه های زیر می باشند.. اعضای کمیته، گروه های فرعی و دیگر همکاران شامل ویروس شناسان، متخصص بیماری های عفونی، ایمونولوژیست، دکتر داروساز، روانشناس، آمار  و اپیدمیولوژیست با تخصص در نظارت بر بیماری های عفونی است.

پایگاه داده کوهورت، شامل طیف وسیعی از متغیرها شامل اطلاعات دموگرافیک، اپیدمیولوژیک، رفتاری و بالینی متداول جمع آوری شده در افراد HIV مثبت و اطلاعات جدید در این زمینه است.

دو نفر از کارکنان مسئول جمع آوری اطلاعات و مرتب سازی داده ها  (و یا حتی داده کاوی) می باشد. طراحی مطالعه بر روی مجموعه داده های جمع آوری شده سالانه ، تمیز کردن داده ها و ادغام و مرتب سازی داده ها که منجر به آماده سازی یک مجموعه داده سالانه است. در نهایت مجموعه داده ها تجزیه و تحلیل شده سپس به داوری همتا نشریات و دیگرخروجی های مطالعه منجر خواهد شد.داده های گم شده و دچار تناقض مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته است.

اطلاعات پرونده هایی که مربوط به یک بیمار شناخته شده در هم ادغام شده است و  با مرگ میرهای ثبت شده در شیراز به منظور بهبود دقت و صحت گزارش مرگ متقابلا چک شده است.

اعضا تیم کوهورت مرکز (حیطه تحقیقاتی):

دکتر محمد فرارویی (اپیدمیولوژیست)

دکتر شهره بهشتی (بیماری های عفونی)

دکتر حسن جولایی (سیاست گزاری سلامت)

مصطفی دیانتی نسب (اپیدمیولوژیست)

دکتر محسن مقدمی (بیماری های عفونی)

دکتر نسرین معتضدیان (پزشکی اجتماعی)

دکتر محمد علی داورپناه (بیمای های عفونی)

محمود امین لاری (روانشناس)

دکتر پروین افسر کازرونی (پزشکی اجتماعی)

دکتر محمد معتمدی فر (ویروس شناس)

دکتر فروغ نجات اللهی (ایمنولوژیست)

نوشین زارعی (جمعیت شناس)


 
مركز تحقيقات ایدز شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز-میدان دفاع مقدس- بلوار دلاوران بسیج- خیابان لاوان - مرکز مشاوره بیماری‌ های رفتاری
مرکز تحقیقات ایدز


تلفکس: 37386272-071