طرح های پژوهشی 


شماره عنوان طرح  ارائه دهندگان
1

بررسی تاثیر استفاده از اپلیکیشن های گوشی های هوشمند بر رفتارهای جنسی جوانان

دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی
2

بررسی ساختاری و عملکردی فاکتور Fv1  موشی به عنوان عامل جدید ضد ویروس HIV

دکتر طیبه هاشم پور
3

بررسی ساختاری و عملکردی پروتئین انسانی TRIM5a و بررسی برهمکنش با پروتئین های ویروس ایدز به عنوان مهارکننده این ویروس

دکتر طیبه هاشم پور
4

بررسی تاثیر باورهای مذهبی ارائه دهندگان خدمات سلامت بر انگ مرتبط با اچ آی وی در شهر شیراز

دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی
5

تاثیر انگ درک شده و کیفیت زندگی بر افکار خودکشی بیماران اچ آی وی مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری فارس

دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی
6

بررسی شیوع سل در زندانیان اچ آی وی مثبت: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دکتر حسن جولایی، آقای مصطفی دیانتی نسب، دکتر محمد قربانی، خانم نوشین زارعی، خانم زهرا غیبی، دکتر محمد فرارویی
7

مطالعه شاخص های اپیدمی ایدز در ایران بر اساس برنامه 90-90-90 و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه MENA

دکتر حسن جولایی، خانم سوگل شوشتریان
8

بررسی اثربخشی مدل درمان شناختی- رفتاری بیکر، در درمان مصرف مواد افیونی در مردان تحت درمان نگهدارنده متادون در مراکز دولتی شیراز

دکتر حسن جولایی، خانم زهرا علم مهرجردی، آقای محمود امینی لاری
9 بررسی خصوصیات اپیدمیو لوژیک، بالینی و پاراکلینیکی افراد مبتلا بیماریهای همراه اچ ای وی / ایدز در مطالعه کوهورت آینده نگر در استان فارس(1400-1394)  دکتر شهره بهشتی، دکتر نسرین معتضدیان، دکتر حسن جولایی
10 بررسی خصوصیات اجتماعی - روانی افراد مبتلا به اچ آی وی / ایدز در مطالعه کوهورت آینده نگر در استان فارس (1400-1394) دکتر شهره بهشتی، آقای محمود امینی لاری، دکتر پروین افسر کازرونی
11 بررسی تاثیر آموزش جنسی و دسترسی آسان به کاندوم بر ارتقاء آگاهی ،نگرش ، عملکرد مراجعین به مراکز ترک اعتیاد خصوصی شیراز دکتر پروین افسر کازرونی، آقای محمود امینی لاری، دکتر حسن جولایی
12  تعیین اندازه جمعیت کودکان خیابانی به روش بسط شبکه در شهر شیراز در سال 1394 دکتر نسرین معتضدیان، آقای محراب صیادی، دکتر حسن جولایی
13 بررسی خصوصیات اپید میو لوژیک، بالینی , پاراکلینیکی افراد مبتلا به اچ ای وی / ایدز در مطالعه کوهورت آینده نگر در ا ستان فارس(1400-1394) دکتر نسرین معتضدیان، دکتر محمد علی داورپناه، دکتر محسن مقدمی
14  تسهیل کننده ها و موانع فرزندآوری در زنان متاهل مبتلا به اچ آی وی در سنین باروری (15 تا 49 ساله) مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری شیراز: یک مطالعه کیفی دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی، دکتر نسرین معتضدیان
15 بررسی ضایعات دهانی بیماران آلوده شده به ویروس نقص ایمنی انسانی- شیراز،1394 دکتر سهیلا شقاقیان، دکتر فهیمه رضازاده
16 بررسی روند علل اصلی مرگ و میر در بیماران مبتلا به HIV بین سالهای 1394-1384 در استان فارس، ایران دکتر حسن جولایی، آقای بهرام حشمتی
17 بررسی اثر بخشی مدل درمان شناختی-رفتاری بیکر، در درمان مصرف موادافیونی در زنان تحت درمان نگهدارنده متادون در مراکز دولتی شیراز دکتر حسن جولایی، آقای محمود امینی لاری
18بررسی ریسک فاکتورهای ترومبوزوترومبوآمبولی در افراد مبتلا به اچ ای وی /ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شیرازدکتر شهره بهشتی، آقای اسماعیل رضایی، دکتر نسرین معتضدیان
19 شناخت انگیزه ها ، چالش ها و تسهیل کننده های روابط جنسی قبل از ازدواج ‏در دختران دانشجو دانشگاه شیراز دکتر نسرین معتضدیان، دکتر شهره بهشتی، خانم نوشین زارعی
20 بررسی شیوع رفتارهای پرخطر و میزان آگاهی نسبت به ‏HIV‏ در میان کودکان خیابانی شهر شیراز درسال 1394 دکتر نسرین معتضدیان، دکتر شهره بهشتی، دکتر حسن جولایی
21 مقایسه ی کارایی مدل های چند سطحی و مدل های معادلات ساختاری در برآورد پارامتر های مدل درون وابستگی بازیگر- شریک به منظور بررسی اثر اضطراب و افسردگی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به ایدز و همسرانشان دکتر نسرین معتضدیان، خانم مرجان طاهری، دکتر پروین افسر کازرونی
22 بررسی آگاهی و نگرش , تمایل به ارایه خدمات به افراد مبتلا به اچ ای وی/ ایدز در بین دانشجویان پرستاری سال دوم و سوم شهر اصفهان 1393 دکتر نسرین معتضدیان، خانم مریم حسن شاهی، آقای عبدالوهاب باغبانیان
23 بررسی آگاهی و نگرش , تمایل به ارایه خدمات به افراد مبتلا به اچ ای وی/ ایدز در بین دانشجویان پرستاری سال دوم و سوم شهر اصفهان 1393 دکتر حسن جولایی، آقای محمود امینی لاری
24  بررسی شیوع و عوامل موثر بر تبعیت از دستورات دارویی در میان دریافت کنندگان داروی ضدرترویروسی ایدز در شیرازدر سال 1393 دکتر نسرین معتضدیان، دکتر حسن جولایی
25 ارزیابی اثرمداخلات رفتاری روانی و اجتماعی بررفتارهای پرخطرنوجوانان ساکن منطقه حاشیه نشین شرقون شیراز به منظور پیشگیری از ابتلا به عفونت اچ آی وی واعتیاد، یک مطالعه مداخله ای دکتر حسن جولایی، آقای محمود امینی لاری
26 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان بین مبتلایان به ایدز ، HIV در مرکز مشاوره رفتاری شیراز دکتر شهره بهشتی، خانم ماندانا کریم، دکتر جهانگیر جهانگیری
27  بررسی شیوع رفتارهای پر خطر در مردان با علائم اورتریت، مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی یورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1393 دکتر نسرین معتضدیان، دکتر شهره بهشتی، خانم نوشین زارعی
28 بررسی شاخص انگ ایدز و کیفیت زندگی از دیدگاه مبتلایان به اچ آی وی/ ایدز مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری شهر شیراز در سال 93 دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی، آقای محمود امینی لاری
29 بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی بر سلامت روان و میزان CD4 در زنان مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شیراز محمد علی داورپناه، محمود امینی لاری
30 مفهوم سازی ابتلا به ایدز از طریق همسر و تجربه زیسته ایدز در زنان مبتلا دکتر احمد کلاته ساداتی، دکتر حسن جولایی، خانم فرناز رهنورد
31 تحلیل بقای بیماران HIV مثبت تا ایدز و مرگ و عوامل مرتبط با آن – شیراز سال 92 دکتر حسن جولایی، دکتر نسرین معتضدیان، دکتر پروین افسر کازرونی، دکتر مژگان ثابت
32 بررسی روند تغییرات ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماری نقص سیستم ایمنیHIV در جمعیت استان فارس در ( دو دهه ی منتهی به سال1390) دکتر حسن جولایی، خانم مریم مرزبان
33 بررسی فاکتورهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مرتبط با انجام رفتارهای پرخطر در زنان در معرض آسیب شیراز دکتر محمدعلی داورپناه، آقای محمود امینی لاری، خانم سمانه گرجی
34 بررسی تظاهرات پوستی افراد HIV مثبت تحت پوشش مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شیرازدر سال 1392-1391 دکتر محمد علی داورپناه، دکتر نسرین معتضدیان
35 بررسی پیش‌بینی پای‌بندی به درمان ضد رتروویروسی در افراد مبتلا به HIV/ ایدز بر اساس حمایت اجتماعی، اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی دکتر حسن جولایی، خانم زینب ابراهیم زاده
36 بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد نوجوانان و جوانان در خصوص ارتباط با جنس مخالف در شهرستان شیراز سال 1389 دکتر پروین افسر کازرونی، خانم آزیتا مختاری
37 بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی، افسردگی و اضطراب با مشکلات حافظه در بیماران HIV/ ایدز بالاتر از 18 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتاری شیراز در سال 1391 دکتر حسن جولایی، خانم ملیحه شیبانی
38 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیشگیری ا زابتلا به ایدز با بکارگیری تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه دکتر محمد علی داورپناه، خانم فاطمه عاملی
39 بررسی نقش واسطه ای خودتمایز یافتگی بین پیوند والدینی و رفتارهای پر خطر در نوجوانان و جوانان در زندان و (VCT & DIC)شهر شیراز سال 1393 دکتر نسرین معتضدیان، خانم آزیتا مختاری، دکتر پروین افسر کازرونی
40 بررسی شیوع انگ و تبعیض در میان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی نسبت به کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند در شهر شیراز در جنوب ایران در سال 92-93 دکتر حسن جولایی، خانم نوشین زارعی، دکتر شهره بهشتی
41  بررسی شیوع هپاتیت E در افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی در شهر شیراز در سال 1391 دکتر امیر رودگری، دکتر حسن جولایی، خانم سمانه گرجی
42
بررسی الگویی مقاومت دارویی ویروس عامل ایدز نسبت به داروهای ضد ویروسی موجود در ایران ، در شهرشیراز دکتر محمد علی داورپناه، آقای محمد رضا آقا صادقی، دکتر نسرین معتضدیان
43
بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی بر عملکرد جسمانی ٬ فاکتورهای رشد تومور بتا٬ اینترلوکین 2 ٬تومور نکروسیس آلفا و ترکیب بدن در زنان مبتلا به HIV دکتر محمد علی داورپناه، آقای محسن ثالثی، خانم زینب امینی لاری
44
بررسی عادات غذایی و وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش کلینیک مثلثی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 91- 1390 دکتر حسن جولایی، آقای موسی صالحی
45 بررسی شیوع هیپوگنادیسم و اثرات بالینی آن در افراد HIV+ مذکر دکترشمس، دکترفرامرزی، آقای امینی لاری
46 بررسی سطح آگاهی ونگرش پرستاران و بهیاران در مورد بیماری ایدز در بزرگترين بيمارستان آموزشي جنوب كشور در سال 1388 دکتر کازرونی، آقای حیدری 
47 بررسی نقش سبکهای مقابله ای ،خوش بینی،عاطفه مثبت و حمایت اجتماعی در رشد پس از سانحه در افراد HIV+ دکتر کازرونی ، آقای حسینی
48 بررسی ومقایسه سیتوکین ها در بیماران HIV وعفونت همزمان HIV/HCV  دکتر نجات الهی، دکتر مقدمی
49 بررسی کمی و کیفی رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز با استفاده از پرسشنامه و روشFocus group discussio دکتر جولایی، دکتر شریف ،خانم عطا الهی
50 بررسی هوش هیجانی ،سلامت روان و خصوصیات شخصیتی مرتبط با رفتارهای پرخطر زمینه ساز انتقال ویروس ایدز در زنان آسیب پذیر(تن فروش) شیراز دکتر جولایی، دکتر کازرونی، آقای امین لاری
51 بررسی تاثیر آموزش جنسی و دسترسی آسان به کاندوم بر ارتقاء آگاهی ،نگرش و رفتارهای پرخطر مراجعین به مراکز ترک اعتیاد خصوصی شیراز  دکتر کازرونی، دکتر جولایی، آقای امین لاری 
52 بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی بر عملکرد جسمانی و فاکتورهایIL2  ,TNFαTGF-B و ترکیب بدن در زنان مبتلا به HIV  دکتر محمد علی داورپناه، دکتر محسن ثالثی
53 پیش‌بینی پای‌بندی به درمان ضد رتروویروسی در افراد مبتلا به HIV/ ایدز بر اساس حمایت اجتماعی، اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی، دکتر حسن جولایی، دکتر محمد علی گودرزی
54 بررسی نقش اینتگرین α4β7 در سیناپس ویروسی HIV-1 و مقاومت آن نسبت به آنتی بادی ها : یک مدل فرضی جدید در مورد نحوه انتقال جنسی HIV و همچنین یک راهبرد درمانی جدید برای HIV دکتر محمد معتمدی‌فر، مهرنوش درودچی
55 رابطه ی حمایت اجتماعی، افسردگی و اضطراب با مشکلات حافظه در بیماران HIV/ ایدز دکتر حسن جولایی، خانم ملیحه شیبانی
56 بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد نوجوانان و جوانان در خصوص ارتباط با جنس مخالف در شهرستان شیراز سال 1389  دکتر پروین افسر کازرونی، خانم آزیتا مختاری
57 بررسي تاثير آموزش بر آگاهي و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در زمينه بیماری ايدز در شهر اصفهان در سال 1390 خانم آسیه پیرزاد، دکتر حسن جولایی 
 
 
مركز تحقيقات ایدز شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز-میدان دفاع مقدس- بلوار دلاوران بسیج- خیابان لاوان - مرکز مشاوره بیماری‌ های رفتاری
مرکز تحقیقات ایدز


تلفکس: 37386272-071