مرکز تحقیقات  ایدز از  سال 1388 شروع به کار نموده است.
این مرکز از حضور 5 عضو هیات علمی موسس، 3 عضو هیات علمی، 2 عضو هیات علمی وابسته و دو محقق تمام وقت بهره می برد.

Feature Slides

دومین نشست هم اندیشی پژوهشکده سلامت

Nooshin Zarei

1398-7-3

دومین نشست هم اندیشی پژوهشکده سلامت


موضوع: مروری بر یافته های تحقیقاتی اچ آی وی/ ایدز و آسیب های اجتماعی
زمان: چهارشنبه 24 مهر 98 ساعت 8 تا 12
مکان: دانشکده پزشکی، سالن اخلاق پزشکی

متقاضیان می بایست قبل از حضور در نشست، فرم ثبت نام را تکمیل کرده و به آدرس sharc.sums@yahoo.com ایمیل نمایند.