مرکز تحقیقات  ایدز از  سال 1388 شروع به کار نموده است.
این مرکز از حضور 5 عضو هیات علمی موسس، 3 عضو هیات علمی، 2 عضو هیات علمی وابسته و دو محقق تمام وقت بهره می برد.

Feature Slides

برگزاری کارگاه آشنایی با روشهای برآورد اندازه گیری گروههای با رفتار های پرخطر1396-8-24

به نام خدا

کارگاه آشنایی با روشهای برآورد اندازه گروههای با رفتارهای پرخطر (size estimation)
جهت آشنایی بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید.