مرکز تحقیقات  ایدز از  سال 1388 شروع به کار نموده است.
این مرکز از حضور 5 عضو هیات علمی موسس، 3 عضو هیات علمی، 2 عضو هیات علمی وابسته و دو محقق تمام وقت بهره می برد.

Feature Slides

شرکت در نظرسنجی طرح گوشی های هوشمند (دریافت نتیجه ارزیابی رفتاری و قرعه کشی)1396-5-16

وقت بخیر
طرح تحقیقاتی به منظور بررسی رفتار جنسی جوانان ایران توسط مرکز تحقیقات ایدز در حال انجام است. خواهشمندیم 5 دقیقه از وقتتان را به تکمیل پرسشنامه آنلاین اختصاص دهید.
با تکمیل پرسشنامه علاوه بر دریافت نتیجه ارزیابی رفتار خود میتوانید در قرعه کشی ما شرکت نمایید.