مرکز تحقیقات  ایدز از  سال 1388 شروع به کار نموده است.
این مرکز از حضور 5 عضو هیات علمی موسس، 3 عضو هیات علمی، 2 عضو هیات علمی وابسته و دو محقق تمام وقت بهره می برد.

Feature Slides

تاسیس پژوهشکده سلامت1395-11-16

به استناد دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی که در تاریخ 17 مرداد ماه سال 95 برگزار شد، با تاسیس پژوهشکده سلامت موافقت شد و این پژوهشکده با همکاری سه مرکز تحقیقات اچ آی وی/ ایدز، سیاستگذاری سلامت و علوم بهداشتی تاسیس شد.