مرکز تحقیقات  ایدز از  سال 1388 شروع به کار نموده است.
این مرکز از حضور 5 عضو هیات علمی موسس، 3 عضو هیات علمی، 2 عضو هیات علمی وابسته و دو محقق تمام وقت بهره می برد.

Feature Slides

کارگاه آموزشی Focus Group Discussion1395-2-12

در دهه اخیر روش تحقیق کیفی توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این روش و به منظور ارتقا سطح علمی محققین و پژوهشگران، مرکز تحقیقات ایدز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد کارگاه آموزشی Focus Group Discussion را برگزار نماید. بدینوسیله از علاقمندان تقاضا می شود در صورت تمایل به شرکت در کارگاه با شماره تلفن مرکز به شماره 37386272-071 (داخلی 117)  تماس گرفته و یا با ایمیل مرکز به نشانی sharc.sums@yahoo.com  مکاتبه نمایند.

مدرس: سرکار خانم دکتر معارف وند، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
زمان: سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 95 (ساعت 8 تا 17)
مکان: مرکز تحقیقات ایدز