محققین مرکزدکتر پروین افسر کازرونی
متخصص پزشکی اجتماعی
CV
Email: p.afsar50@gmail.com


دکتر شهره بهشتی

متخصص بیماری های عفونی

CV
Email: beheshtishohreh@yahoo.com


دکتر محمد فرارویی

 
دکترای اپیدمیولوژی
CV
Email:fararouei@sums.ac.ir


دکتر محمدرضا حیدری

دکتری داروشناسی

CV
Email:heydari280@yahoo.comدکتر محبوبه قریشی
متخصص پزشکی اجتماعی
CV
Email: ghoreishi3000@gmail.com


دکتر طیبه هاشم پور

دکترای ویروس شناسی

CV
Email:tmhashempour@yahoo.com

   
نوشین زارعی

کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

 CV
Email: nooshin.zarei@ymail.com


 
 
 

 
مركز تحقيقات ایدز شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز-میدان دفاع مقدس- بلوار دلاوران بسیج- خیابان لاوان - مرکز مشاوره بیماری‌ های رفتاری
مرکز تحقیقات ایدز


تلفکس: 37386272-071