محققین مرکزدکتر پروین افسر کازرونی
متخصص پزشکی اجتماعی
CV
Email: p.afsar50@gmail.comدکتر شهره بهشتی
 
متخصص بیماری های عفونی
CV
Email: beheshtishohreh@yahoo.com
دکتر محبوبه قریشی
متخصص پزشکی اجتماعی
CV
Email: ghoreishi3000@gmail.com


دکتر طیبه هاشم پور

دکترای ویروس شناسی

CV
Email:tmhashempour@yahoo.com


دکتر محمد فرارویی

دکترای اپیدمیولوژی

CV
Email:fararouei@sums.ac.ir


 
 
نوشین زارعی

کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

 CV
Email: nooshin.zarei@ymail.com

مصطفی دیانتی نسب
 
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
CV
Email: dianati.epid@gmail.com
 
مركز تحقيقات ایدز شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز-میدان دفاع مقدس- بلوار دلاوران بسیج- خیابان لاوان - مرکز مشاوره بیماری‌ های رفتاری
مرکز تحقیقات ایدز


تلفکس: 37386272-071