محققین مرکزدکتر پروین افسر کازرونی
متخصص پزشکی اجتماعی
CV
Email: p.afsar50@gmail.comدکتر شهره بهشتی
 
متخصص بیماری های عفونی
CV
Email: beheshtishohreh@yahoo.com
دکتر محبوبه قریشی
متخصص پزشکی اجتماعی
CV
Email: ghoreishi3000@gmail.comدکتر طیبه هاشم پور

دکترای ویروس شناسی

CV
Email:tmhashempour@yahoo.com
 

دکتر محمد فرارویی

دکترای اپیدمیولوژی

CV
Email:fararouei@sums.ac.ir


 
نوشین زارعی
 
کارشناسی ارشد جمعیت شناسی
CV
Email: nooshin.zarei@ymail.com


 
مركز تحقيقات ایدز شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز-میدان دفاع مقدس- بلوار دلاوران بسیج- خیابان لاوان - مرکز مشاوره بیماری‌ های رفتاری
مرکز تحقیقات ایدز


تلفکس: 37386272-071