مرکز تحقیقات  ایدز از  سال 1388 شروع به کار نموده است.
این مرکز از حضور 5 عضو هیات علمی موسس، 3 عضو هیات علمی، 2 عضو هیات علمی وابسته و دو محقق تمام وقت بهره می برد.

Feature Slides

نگاهی اجمالی به مرکز تحقیقات HIV/AIDS شیراز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
با توجه به گسترش جهاني بيماري ایدز و روند رو به رشد آن در كشور ایران ، بويژه در جنوب کشور و استان فارس و نظر به وجود تواناييهاي بالقوه در كنترل و مراقبت اين بيماري، همچنین وجود تجارب و امکانات اولیه، نمونه کافی و زمینه های پژوهشی؛ نیاز به راه اندازی مركز تحقيقات ايدز در این منطقه از کشور کاملا"   محسوس بود،این امر مسئولین دانشگاه علوم پزشكي شيراز را بر آن داشت که در جهت راه اندازی چنین مرکزی همت گمارده و بحمد الهی با دیدگاه مثبت و عنایات ریاست محترم دانشگاه، این مرکز در سال 88 راه اندازی و اکنون مصوبه قطعی خود را اخذ نموده است. از آنجائیکه بیماری ایدز یک بیماری چند وجهی بوده و علاوه بر مشکل پزشکی، یک مشکل اجتماعی نیز بشمار رفته و عزم ملی را برای مقابله با آن می طلبد، لذا این مرکز با یک رویکرد جامع و چند جانبه پژوهشی، آموزشی-پیشگیرانه و خدماتی -درمانی اهداف خود را دنبال کرده و دست تمامی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، مراکز تحقیقاتی و مراکز مرتبط را جهت همکاری چه در بعد علمی و پژوهشی و چه در بعد مادی می فشارد. در ضمن دانشجویان علاقه مند در رشته های مرتبط می توانند پایان نامه خود را در حوزه های ایدز انتخاب کرده و از مزایای این مرکز در زمینه های مختلف بهره ببرند.
 
Affiliation مرکز تحقیقات  ایدز شیراز

فارسی: مرکز تحقیقات ایدز شیراز، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 :English       Shiraz HIV/AIDS Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran